WYPOSAŻENIE W GAŚNICE I OZNAKOWANIE BUDYNKU

WYPOSAŻENIE W GAŚNICE I OZNAKOWANIE BUDYNKU

Zajmujemy się wyposażeniem budynków w gaśnice. Budynek zostanie wyposażony w gaśnice zgodnie z przepisami pod względem:
  • Ilościowym – odpowiednia ilość środka gaśniczego na powierzchnię strefy pożarowej,
  • Rozmieszczenia – gaśnice zostaną rozmieszczone zgodnie z przepisami
  • Doboru środka gaśniczego do grup pożarów
W ramach wyposażenia budynku w gaśnice zapewniamy:
  • Transport na miejsce fabrycznie nowych gaśnic,
  • Rozmieszczenie wraz z zamocowaniem np. specjalne wieszaki,
  • Oznakowanie gaśnic znakami ochrony przeciwpożarowej,
Zajmujemy się również oznakowywaniem budynków znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej. Oznakowanie odbywa się zgodnie z Polską Normą.
WYPOSAŻENIE W GAŚNICE I OZNAKOWANIE BUDYNKU